آمار

آمار وضعیت حقوق بشر در سە ماە اول سال ٢٠٢٢ در کردستان ایران

11:12 - 1/4/2022

آمار وضعیت حقوق بشر در سە ماە اول سال ٢٠٢٢ در کردستان ایران

هانا: مركز آمار سازمان حقوق بشری هانا، گزارش آماری خود را از وضعیت حقوق بشر و نقض حقوق بنیادین شهروندان کرد در سە ماە اول سال ٢٠٢٢ در کردستان ایران را منتشر میکند. ((هر جا کە نامی از کردستان آمدە است منٰظور استانهای ''کرمانشاە، ایلام، سنندج(کردستان)، ارومیە( آذربایجان غربی) است. )) با توجە بە عدم دستیابی آزادانە بە اخبار و رویدادهای داخل کشور این آمار نمی تواند تمامی موارد نقض حقوق شهروندان را در بر گرفتە باشد، اما تمام تلاش همکاران سازمان حقوق بشری هانا در داخل کشور در این راستا است کە نهایت دقت در درج خبرها و راستی آزمایی موارد منتشر شدە بە عمل آمدە باشد .

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا، طی سە ماە اول سال ٢٠٢٢ دست کم  ١٢٦ شهروند کرد بازداشت شدەاند. در این سە ماە  ١٣ نفر اعدام شدەاند،  ٦٥ کولبر کشتە و زخمی شدەاند، ١٤ کارگر هنگام کار کردن دچار سانحە کار شدە و جان باختەاند، دستکم ٧ نفر بر اثر انفجار مین زخمی شدەاند و ٢٠ نفر خودکشی کردەاند. 
بازداشتها: 
طی سە ماە اول سال (٢٠٢٢) دستکم ١٢٦ شهروند کُرد توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران خودسرانە و بدونە هیچگونە قرار بازداشتی از طرف دادگاە، بازداشت شده‌اند. 
هویت همە این افراد برای سازمان حقوق بشری هانا احراز شده که بیشتر آنها به اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کُردستانی اپوزسیون جمهوری اسلامی و همچنین فعالیتهای مدنی و زیست محیطی بازداشت شده‌اند. بر اساس این آمار ازمجموع بازداشت شدگان ٥٩ نفر بە جرایم سیاسی، ٥٤ نفر فعالیت مدنی، ٣ نفر فعالیت محیط زیسی، ٣ نفر فعال دانشجویی و معلمان، ٢ نفر فعال زنان و ٥ نفر فعال کارگری بودەاند. 
اعدامها: 
با استناد به آمار هانا، در سە ماه اول سال ٢٠٢٢ میلادی، ١٣ شهروند کُرد در زندان‌های  ایران اعدام شدەاند کە ٨ مورد   به اتهام قتل عمد ٥ مورد نیز به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم و حکمشان اجرا شده است.
کودکان:
در سە ماە اول سال ٢٠٢٢ یک کودک ٧ سالە با شلیک نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی بە قتل رسید، دو نفر زیر ١٨ سال بازداشت شدند
: کولبران
با استناد به آمار هانا، در سە ماە اول سال  ٢٠٢٢میلادی ٦٥ کولبر و کاسبکار کُرد کشته و زخمی شده‌اند . 
از این تعداد ١١ نفر کشتە شدند کە ٣ نفر از آنها با شلیک مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی جانشان را از دست داده . در این سە ماە ٥٤ نفر کولبر زخمی شده‌اند. ٢٦ نفر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی زخمی شدەاند و ٢٨ نفر هم بر اثر حوادث طبیعی و تصادف ماشین زخمی شدەاند.  بیشترین آمار تلفات کولبران مربوط بە شهرها و روستاهای مرزی کردستان است.
زنان: 
در سە ماە اول سال ٢٠٢٢ دستکم ٧ زن توسط نهادهای امنیتی بازداشت و دستگیر شدەاند. از این تعداد ٤ نفر بە جرم فعالیتهای مدنی ، ١ نفر بە جرم فعالیت در حوزە زنان و ٢ نفر بە دلایل سیاسی و همکاری با أحزاب کرد اپوزسیون جمهوری اسلامی بازداشت شدەاند. همچنین ٢ زن توسط افراد خانوادە بە دلایل ناموسی بە قتل رسیدەاند. 
خودکشی :
با استناد بە آمار ثبت شدە در مرکز آمار هانا در سە ماە اول سال ٢٠٢٢ دستکم ٢٠ نفر در شهرها و روستاهای کردستان خودکشی کردەاند. این خودکشیها بە دلایل معیشتی و اختلافات خانوەادگی بودە است.  
انفجار مین: 
با استناد به آماری کە در مرکز آمار هانا ثبت شدە است، در سە ماە اول سال  ٢٠٢٢ دست‌کم ٧ شهروند در مرزهای کُردستان در اثر انفجار مین و مواد منفجره به جای مانده از جنگ ایران و عراق زخمی شده اند.
بیشترین قربانیان این مین ها  کولبران، کاسبکاران و کشاورزان کُرد بوده‌اند.
کارگران: 
با استناد به آمارثبت شدە در مرکز آمار هانا در سە ماە اول ٢٠٢٢، دست‌کم ١٤ کارگر کرد به علت سانحه ناشی از کار ونیز نبود ایمنی در محل کارجان باخته‌اند و تعداد زیادی زخمی و مسدوم شدەاند. همچنین ٥ فعال کارگری نیز بازداشت شدەاند. . 
محیط زیست:  
در سە ماە اول سال ٢٠٢٢ فعالین محیط زیست نیز زیر فشار نیروهای امنیتی بودند بطوری کە ٣ نفر از آنها بازداشت. 


مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا 
١، ئاوریل ٢٠٢٢

استناد بە این آمار با ذکر منبع آزاد است

02:28 - 1/4/2022 بروز شده است.