آمار

آمار وضعیت حقوق بشر در ماە آوریل ٢٠٢٢ در کردستان ایران

01:22 - 2/5/2022

آمار وضعیت حقوق بشر در ماە آوریل  ٢٠٢٢ در کردستان ایران

هانا: مركز آمار سازمان حقوق بشری هانا، گزارش آماری خود را از وضعیت حقوق بشر و نقض حقوق بنیادین شهروندان کرد در ماە آوریل ٢٠٢٢ در کردستان ایران را منتشر میکند. ( هر جا کە نامی از کردستان آمدە است منٰظور استانهای کرمانشاە، ایلام، سنندج (کردستان)، ارومیە( آذربایجان غربی) میباشد .) با توجە بە عدم دستیابی آزادانە بە اخبار و رویدادهای داخل کشور این آمار نمی تواند تمامی موارد نقض حقوق شهروندان را در بر گرفتە باشد، اما تمام تلاش همکاران سازمان حقوق بشری هانا در داخل کشور در این راستا است کە نهایت دقت در درج خبرها و راستی آزمایی موارد منتشر شدە بە عمل آمدە باشد .

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا، در ماە آوریل ٢٠٢٢ دست کم  ٤٣ شهروند کرد بازداشت شدەاند، ٥٣ کولبر کشتە و زخمی شدەاند، ٢ کارگر هنگام کار کردن دچار سانحە کار شدە و جان باختەاند، دستکم ٢ نفر بر اثر انفجار مین کشتە و زخمی شدەاند و دستکم ٩ نفر خودکشی کردەاند 
بازداشتها: 
در ماە آوریل  ٢٠٢٢، دستکم ۴۳  شهروند کُرد توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران خودسرانە و بدونە هیچگونە قرار بازداشتی از طرف دادگاە، بازداشت شده‌اند. 
هویت همە این افراد برای سازمان حقوق بشری هانا احراز شده که بیشتر آنها به اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کُردستانی اپوزسیون جمهوری اسلامی و همچنین فعالیتهای کارگری، مدنی و زیست محیطی بازداشت شده‌اند. بر اساس این آمار ازمجموع بازداشت شدەگان ١٦ نفر بە جرایم سیاسی، ١٥ نفر فعالیت کارگری، ١١ نفر فعالیت مدنی و صنفی ، ۱ نفر فعال زنان بودەاند. 

: کولبران
با استناد به آمار هانا، در ماە آوریل ٢٠٢٢میلادی ٥٣ کولبر و کاسبکار کُرد کشته و زخمی شده‌اند . 
از این تعداد ٥ نفر کشتە شدند کە ٤ نفر از آنها با شلیک مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی جانشان را از دست داده . در این ماە ٤٨ نفر کولبر زخمی شده‌اند. ٤٦ نفر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی زخمی شدەاند و ٢ نفر هم بر اثر حوادث طبیعی و تصادف ماشین زخمی شدەاند.  بیشترین آمار تلفات کولبران مربوط بە شهرها و روستاهای مرزی کردستان است.
زنان: 
در ماە آوریل ٢٠٢٢ دستکم ٤ زن توسط نهادهای امنیتی بازداشت و دستگیر شدەاند همگی بازداشت شدەگان بە دلایل سیاسی و همکاری با أحزاب کرد اپوزسیون جمهوری اسلامی بازداشت شدەاند.

خودکشی :
با استناد بە آمار ثبت شدە در مرکز آمار هانا در ماە آوریل ٢٠٢٢ دستکم ۹ نفر در شهرها و روستاهای کردستان خودکشی کردەاند. از این تعداد ٥ مورد زن و ٤ مورد مرد بودند. این خودکشیها بە دلایل معیشتی و اختلافات خانوەادگی بودە است.  
انفجار مین: 
با استناد به آماری کە در مرکز آمار هانا ثبت شدە است، درماە آوریل  ٢٠٢٢ دست‌کم ۲ شهروند در مرزهای کُردستان در اثر انفجار مین و مواد منفجره به جای مانده از جنگ ایران و عراق کشە و زخمی شده اند.
بیشترین قربانیان این مین ها  کولبران، کاسبکاران و کشاورزان کُرد بوده‌اند.
کارگران: 
با استناد به آمارثبت شدە در مرکز آمار هانا درماە آوریل  ٢٠٢٢، دست‌کم ١۵ نفر از فعالین کارگری بازداشت شدەاند و ٢ کارگر کرد به علت سانحه ناشی از کار ونیز نبود ایمنی در محل کارجان باخته‌اند و تعداد زیادی زخمی و مسدوم شدەاند. . 


مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا 
١، می ٢٠٢٢

استناد بە این آمار با ذکر منبع آزاد است

06:14 - 3/5/2022 بروز شده است.