اخبار

احضار فعالان صنفی سنندج به ستاد خبری اطلاعات

10:38 - 14/5/2022

احضار فعالان صنفی سنندج به ستاد خبری اطلاعات

بە گزارش همکاران سازمان حقوق بشری هانا؛ بە دنبال احضار پنج نفر از هیات مدیره و اعضای انجمن صنفی معلمان سنندج و کلاترزان، آقایان صلاح حاجی میرزایی، مجید کریمی، محمدرضا مرادی، کورش عزت امینی، و خانم نسرین کریمی امروز شنبه ۱۴۰۱/۲/۲٤ جمعی از فعالان صنفی آنها را همراهی کردند.

اما ستاد خبری سنندج از پذیرش آنها خودداری کرد و آنها را به شعبه ۲ بازپرسی دادگاه ارجاع داد. سپس معلمان احضار شده و همکارانشان همراه به دادگاه مراجعه نمودند اما دادگاه هم به بهانه شلوغی و فشردگی کارها بازجویی از این دوستان را به روزهای پایانی هفته موکول کرد.

10:47 - 14/5/2022 بروز شده است.