اخبار

بازداشت یک فعال صنفی در اسلام آباد غرب

02:57 - 9/5/2022

بازداشت یک فعال صنفی در اسلام آباد غرب

هانا: روز دوشنبە ۹ مە ۲۰۲۲ ماموران امنیتی فرهاد میرزایی فعال صنفی اهل اسلام آباد غرب را در منزل شخصی خود بازداشت کردند.

تا زمان تنظیم این خبر از دلیل بازداشت این فعال صنفی اطلاعاتی در دستریس نیست.

08:45 - 9/5/2022 بروز شده است.