بیاننامە

بیاننامە «هانا» در مورد موج جدید بازداشت شهروندان کرد از سوی نهاد های امنیتی

05:03 - 30/1/2022

بیاننامە «هانا» در مورد موج جدید بازداشت شهروندان کرد از سوی نهاد های امنیتی

همانگونە کە در اخبار سازمان حقوق بشری هانا منتشر شدە است، در روزهای اخیر موج جدیدی از بازداشت خودسرانە شهروندان شهرهای کردستان را فرا گرفتە است. این رفتار نهاد های امنیتی اگر چە کم سابقە نیست اما نگران کنندە و باعث ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان شدە است.

بازداشت‌ها  دست‌کم در ٨ شهر و ٣ استان انجام شده  کە بە این ترتیب است: بانه (٢نفر)، بوکان (١٦ نفر)، مهاباد (٢نفر)، پیرانشهر (٥ نفر) ، سقز (٢ نفر)، سنندج (۱ نفر) ،جوانرود(١ نفر)و مریوان (١ نفر) کە جمعا ۲٩ نفر هستند.

به گفته منابع «سازمان حقوق بشری هانا» این بازداشتها بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفتە. در واقع، نیروهای امنیتی خانواده شهروندان بازداشت شده را تحت فشار قرار دادند که از مصاحبه با رسانه‌ها درباره وضعیت فرزندانشان خودداری کنند.
با توجه به فشار نهادهای امنیتی بر خانواده بازداشت‌شدگان در خصوص عدم اطلاع‌رسانی درباره بازداشت و وضعیت آنها، احتمال داده می‌شود شمار بازداشت‌شدگان بیش از این تعداد باشد.
خانواده شماری از بازداشت‌شدگان ضمن ابراز نگرانی در مورد سرنوشت افراد بازداشت شدە از عدم پاسخگویی نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی در خصوص شیوە بازداشت و محل نگهداری این افراد خبر می‌دهند.
ما  ضمن محکوم کردن بازداشت های اخیر اعلام می داریم، رفتار نهاد های امنیتی در مقابل بازداشت شدگان نقض آشکار حقوق بشر است و از سازمان های بین المللی خواهانیم کە  همکار و هم صدا با خانوادە بازداشت شدگان و سازمان «هانا» خواهان اعمال قوانین حقوق حقوق بشری بر تعین وضعیت و سرنوشت بازداشت شدگان باشند و در این راستا فعالیت لازم را انجام دهند.

سازمان حقوق بشری هانا
٣٠ژانویە٢٠٢٢
 

05:15 - 30/1/2022 بروز شده است.