اخبار

تجمع اعتراضی معلمین کردستان در همسویی با اعتراضات سراسری

10:12 - 12/5/2022

تجمع اعتراضی معلمین کردستان در همسویی با اعتراضات سراسری

بە گزارش همکاران سازمان حقوق بشری هانا؛ روز پنج شنبە (١٢ ماه مە ٢٠٢٢) تجمع اعتراضی معلمین در شهرهای کردستان برگزار گردید.

بر پایە این گزارش؛ در شهر های، کرمانشاه، سنندج، مریوان، سقز، دهگلان، اسلام آباد غرب و بیجار تجمع اعتراضی معلمین برگزار شد.
همچنین در شهر هرسین از توابع استان کرمانشاه نیروهای امنیتی مانع برگزاری تجمع معلمین شدند.
تجمع کنندگان خواهان تحقق مطالبات صنفی خود، تدریس بە زبان مادری و آزادی معلمین زندانی بودند.
در مریوان ضمن اینکە شب گذشتە نیز سومین نفر از اعضای هیئت مدیرە شورای هماهنگی معلمین خود سرانە و در منزل شخصی خود بازداشت شد، اما این تجمع رنگ و بویی متحدانە تر بە خود گرفت و این تجمع با شرکت فعالین مدنی برگزار شد.  
برگزاری این تجمعات در حالی است کە هم اکنون چهار نفر از اعضای هئیت مدیرە شورای هماهنگی معلمین شاخە مریوان «اسکندر لطفی(سوران)، مسعود نیک خواه، شعبان محمدی» و شاخە شاه آباد «فرهاد میرزایی»  در بازداشت توسط نهاد های امنیتی قرار دارند.

11:35 - 12/5/2022 بروز شده است.