اخبار

حادثە کار موجب مرگ یک کارگر اهل ملکشاهی شد

09:10 - 9/5/2022

حادثە کار موجب مرگ یک کارگر اهل ملکشاهی شد

هانا: روز دوشنبە ( ٩ مە ٢٠٢٢) یک کارگر اهل شهرستان ملکشاهی در حین کار بر اثر عدم امنیت کار بر اثر برق گرفتگی جان باخت.

این کارگر ٣١ سالە کە اسم وی «مصدق غلام پور» عنوان شد، در حین کار در یک ساختمان دچار این حادثە شدە و پس از انتقال بە بیمارستان جان باخت.