اخبار

سقز؛ احضار مجدد یک خبرنگار از سوی دادسرای مرکزی

11:43 - 14/5/2022

سقز؛ احضار مجدد یک خبرنگار از سوی دادسرای مرکزی

هانا: روز شنبە ١٤ ماه مە ٢٠٢٢، در پی اعتراض علیرضا رضایی متخصص کلیه و مجاری ادراری (ارولوژی) به رای دادگاه مبنی بر تبرئه ناصر کریمی خبرنگار و فعال رسانە ای ، مجددا جهت دفاع از خود از اتهام انتصابی نشر اکاذیب ، با حضور در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز به نیابت از سوی شعبه چهارم بازپرسی سنندج نسبت به ارائه دفاعیه خود اقدام و سپس با قرار وثیقه آزاد شد.


گفتنی است در آبان ماه سال گذشته ، این فعال رسانە ای از طریق رسانەای با نام «دەنگی شار» کە خود سر دبیر آن است، اقدام به انتشار گلایه شهروندی درخصوص نبود دکتر کلیه و مجاری ادراری در سقز و حضور شهروندان در شهرهای همجوار نمود که با شکایت علیرضا رضایی و قرار وثیقه ، با تصمیم قاضی پرونده قرار منع تعقیب صادر شد اما با اعتراض شاکی پرونده به سنندج ارجاع گردید که روز شنبه ناصر کریمی خبرنگار و سردبیر پایگاه خبری ده نگی شار با حضور در شعبه دوم دادیاری و پس از دفاع از خود با قرار وثیقه آزاد شد.

گفتنی است در این جلسه فردین مصطفایی و احمد رشیدی خبرنگاران پایگاههای خبری سقزرووداو و هاواری کوردستان جهت دفاع و حمایت از خبرنگار ده نگی شار حضور داشتند.