بیاننامە

سنندج/ بازداشت یک فعال کارگری توسط نیروهای امنیتی

10:14 - 8/2/2022

سنندج/ بازداشت یک فعال کارگری توسط نیروهای امنیتی

هانا: روز سەشنبە ٨ فوریە ٢٠٢٢ میلادی، یک فعال کارگری و عضو شورای اجرایی گروە کوهنوردی "چل چەمە" توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

همکاران هانا هویت این شهروند را "خبات دهدار" اهل شهرستان "سنندج" عنوان کردند.

بر پایە گزارشات دریافتی؛ نامبردە بدون ارائە حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی در یکی از خیابان های شهرستان "سنندج" بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

لازم بە ذکر است تاکنون علت بازداشت خبات دهدار برای سازمان حقوق بشری هانا نامعلوم است.