اخبار

مجروح شدن یک کارگر در بانە

11:57 - 14/5/2022

مجروح شدن یک کارگر در بانە

هانا؛ روز شنبە ١٤مە ٢٠٢٢، یک کارگر اهل بانە در هنگام کار در نزدیکی پاساژ بهشت بر اثر بی دقتی رانندە شهرداری مجروح شد.


به گفته شاهدان عینی؛ این کارگر شهرداری امروز حین کار اشتباها توسط راننده بیل مکانیکی شهرداری با نخاله های ساختمانی از زمین بلند شده و پس از سقوط از بیل بشدت مصدوم و توسط اورژانس بیمارستان منتقل شد.