اخبار

مجروح شدن یک کولبر با شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران

12:01 - 10/5/2022

مجروح شدن یک کولبر با شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران

هانا: بامداد روز سه‌شنبه ‌ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ خورشیدی(١٠ مە ٢٠٢٢)، یک کولبر در پی شلیک مستقم نیروهای نظامی ایران در ارتفاعات نوسود به شدت زخمی شد. .

هویت این کولبر کرد؛ «فرزاد نجیبی» اهل روستای «هانە گەرمەلە» از توابع اورامان عنوان شد.
بر پایە این گزارش؛ کولبر زخمی شده  از ناحیە پا مجروح شدە و جهت مداوا  وی را به مراکز درمانی شهر پاوه منتقل کرده‌اند