زندانیان

١٣٨ بازداشتی در استانهای کردستان ایران توسط جمهوری اسلامی ایران

06:11 - 10/4/2021

١٣٨ بازداشتی در استانهای کردستان ایران توسط جمهوری اسلامی ایران

آمار دستگیرشدگان سه ماهه اول سال ٢٠٢١ میلادی

هر ساله تعداد زیادی از هموطنان ما در شهرها و روستاهای کردستان ایران در تمام چهار استان، توسط نیروهای انتظامی و امنیتی به دلایل و بهانه های مختلف بازداشت شده و خارج از عرف و قوانین بین المللی برای مدت های طولانی در بازداشت به سر می برند، بدون اینکه در یک دادگاه قانونی و با حضور وکیل به پرونده هایشان رسیدگی شود

در اینجا با تلاش همکاران بخش آمار سازمان حقوق بشری هانا، آماری از تعداد دستگیرشدگان سه ماهه اول سال ٢٠٢١ میلادی تهیه شده است،

لازم به ذکر است که این آمار نهایت تلاش و سعی همکاران هانا در داخل کشر بوده، اما احتمال داده می شود که آمارها از این تعداد نیز بیشتر باشد.
تعداد و درصد دستگیرشدگان بر پایه نوع فعالیت به شرح ذیل می باشد:
١٢١ نفر به اتهام فعالیت سیاسی (٪٨٧.٧)
٩ نفر به اتهام فعالیت مدنی و اجتماعی (٪٦.٥)
٤ نفر به اتهام فعالیت حقوق زنان (٪٢.٩)
٢ نفر در حوزه فعالیت زیست محیطی (٪١.٤)
١ نفر در حوزه کارگری (٪٠.٧)
١ نفر در فعالیتهای دانشجویی و آکادمیک (٪٠.٧)
همچنین از ١٣٨ نفر دستگیر شده در این سه ماهه، بر اساس جنسیت تعداد ١٢٣ بازداشتی مرد و ١٥ بازداشتی نیز زن هستند.
بر اساس تفکیک استانی نیز تعداد بازداشتیهای سه ماهه اول سال ٢٠٢١ که توسط سازمان هانا تهیه شده است؛ به این قرار می باشد:
٨١ نفر استان ارومیه
٤٩ نفر استان سنندج
٨ نفر در استان کرمانشاه

 

برای مشاهده آمار در صفحه جداگانە، کلیک کنید.

06:09 - 25/4/2021 بروز شده است.