اخبار

پدری که دختر خود را به آتش کشیده بود، توسط دادگاه تبرئە شد

04:52 - 10/5/2022

پدری که دختر خود را به آتش کشیده بود، توسط دادگاه تبرئە شد

هانا: بە گزارش دریافتی از سوی همکاران هانا، «حبیب ملکی نیا» پدر «فائزە ملکی نیا» دختر سنندجی کە خبر کشتە شدنش پیشتر از سوی هانا رسانە ای شد، توسط دادگاه تبرئە شد.

«فائزە ملکی نیا» ٢٢ سالە  اهل روستای «کورکورە» از توابع «سنندج» روز (٢ اکتبر ٢٠٢١) توسط پدر خود بە بهانە دفاع از ناموس بە آتش کشیدە شد، وی پس از ٧ روز مقاومت در برابر سوختگی سر انجام پس از آنکە ٧٥ درصد از بدنش سوختە شدە بود جان باخت.
اگرچە رسانە های حکومتی مرگ فائزە را بە عنوان خود سوزی منتشر کردە اند، اما منابع خبری هانا و پزشک معالج وی با هویت دکتر نوابی کشتە شدن خانم «ملکی» بە دست پدرش را تاید کردند.

لازم به ذکر است بر اساس قانون مجازات اسلامی پدری که فرزندش را بکشد در صورت محکومیت در دادگاه به پرداخت دیه و حبس محکوم می‌شود. 
در برخی موارد پدران، پس از بررسی این موضوع که پدر به دلیل قتل فرزند اعدام نمی‌شود دست به قتل زده‌اند.
از سوی دیگر در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.