محیط زیست

‍ پیام انجمن‌های زیست محیطی کوردستان بە مناسبت جانباختن نیروهای مردمی داوطلب و فداکار زیست محیطی در تنگە "هایقر" واقع در کوەهای فیروز آباد استان فارس در روزهای ۱۱و۱۲مرداد ماە ۱۴۰۰

01:24 - 6/8/2021

‍ پیام انجمن‌های زیست محیطی کوردستان بە مناسبت جانباختن نیروهای مردمی داوطلب و فداکار زیست محیطی در تنگە "هایقر" واقع در کوەهای فیروز آباد استان فارس در روزهای ۱۱و۱۲مرداد ماە ۱۴۰۰

محکمه خون شهداء محکمه عدلیست که ما را در آن به محاکمه می‌کشند

هر روز داغی را با داغ‌ دیگر به فردا می سپاریم. ما را عادت داده اند به فاجعه، به بحران و ویرانی اما تا چراغ این راه ناهموار شهیدانند و دلاورانی که با خون الفبای زندگی را به ما آموخته‌اند خواهیم ایستاد و همچون درختان ایستاده خواهیم مرد.

ما درد فقدان یاران را با جان و دل زیسته‌ایم و آن قدم هایی که اراده‌ی آبادانی را دارند به خوبی می‌شناسیم. می‌دانیم چه سخت است دیدن سوختن جنگل و چه سخت‌تر تعلل در پیمودن راهی که باید طی شود. شیب‌ها را و دلهره باد مخالف در پیکار آتش و دستان خالی را زیسته‌ایم. نفس‌های از رمق افتاده و سختی جغرافیا در آوردگاهی بی پناه و چشم به راه را با جسم و جان فرسوده‌ایم اما مگر می توان بی وفا بود و از کنار ناله‌های زاگروس مادر و حامی و پشتیبان و پناه هزاران ساله گذشت و بر خود اسم آدمی گذاشت؟
خبر شهادت چهار دلسوز داوطلب استان فارس برای ما یادآور قدم‌های شریف و امید است، خاطره قدم به قدم شهیدان سبز مریوان و پاوه را زنده می‌کند که بر همان خط از رشادت و فداکاری جان به آینده روشن تقدیم کردند. با تمام وجود درک میکنیم که پشت آن تیترهای ساده انگارانه چه رنج‌ها و دردهایی نهفته است که روزی سر بر خواهند آورد. بهزادی‌ها از این روز به بعد زایشگر اندیشه‌ای خواهند بود که تنها آیندگان خواهند توانست افق‌های وسیع و پر از سرافرازی آن را به خوبی ببینند.
ما انجمن‌ها و فعالان زیست محیطی کوردستان متاسفیم که جنگل‌هایمان پیوستە در حال سوختن و نابودی هستند و مردمان آگاە و دلسوز این سرزمین به جای ژینایی و آبادانی باید جان عزیز خود را بر کف گذاشته و در راه نگهداشت همین مقداری هم که مانده، با دستانی خالی، راهی سخت‌ترین شرایط شوند و هواپیماها و بالگردهای مخصوص اطفا حریق وطن در ترکیه مشغول خاموش نمودن جنگلها می‌باشند!! 
خون این شهیدان پاسخی روشن بود به وضعیتی که انکار می شود و اعتراضی است جدی به بی تفاوتی‌ها، دروغ‌ها، نا کارآمدی‌ها، بی مسولیتی‌ها و کژراهه رویی‌هایی که نباید وجود می‌داشت تا سرنوشت این کهن زیست بوم اینگونه رقم خورد.
آنچه شرم آور است نگاە کالایی بە میراث طبیعی این سرزمین و بهاندادن بە جان انسانها از سوی نامسولان و توجیه گران مسیر تباهی است. 
ما به عنوان انجمن ها و فعالان زیست محیطی کوردستان بی مسئولیتی دستگاەها را نسبت بە طبیعت و نگاە کاسبکارانە بە آن را محکوم نموده و بە دولت اعلام می‌داریم کە در این رابطە بە وظایف قانونی خویش عمل نموده و مسایل مربوط به آتش سوزی جنگل ها و تخریب سرزمین را به جد پیگیری و در اولویت قرار دهند و عاملین و آمرین این آتش سوزی‌ها در هر کجا بوده به میز محاکماتی در خور و عادلانه کشاند و اجازه نداد آتش سوزی و تخریبی با عاملیت عمدی باقی بماند.
 بدینوسیله پشتیبانی و آمادگی خود را جهت یاری رساندن بە همراهان سبز اندیشمان در استان فارس با اعزام تیم‌های عملیاتی جهت اطفای حریق اعلام می‌نماییم.

از طرف انجمن‌های زیست محیطی کوردستان
14 مرداد ماە 1400