اخبار

پیرانشهر/ انفجار مین جان یک شهروند را بە شدت مجروح کرد

08:40 - 10/5/2022

پیرانشهر/ انفجار مین جان یک شهروند را بە شدت مجروح کرد

هانا: رو سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ خورشیدی‌،‌ یک شهروند اهل پیرانشهر در مناطق مرزی "تمرچین" بر اثر انفجار مین از ناحیە پا به شدت زخمی شد.

هویت این شهروند کرد ابراهیم قریشی اهل پیرانشهر عنوان شد.