اخبار

دیواندرە؛ آزادی یک فعال صنفی از زندان با قرار وثیقە

01:22 - 20/6/2022

دیواندرە؛ آزادی یک فعال صنفی از زندان با قرار وثیقە

هانا؛ روز شنبە ١٨ ژوئن ٢٠٢٢، یک فعال صنفی معلمان کردستان با وثیقە سنگین ٢٥٠ میلیون تومانی بە شیوەی موقت از زندان آزاد شد.

هویت این شهروند "عثمان رضایی" اهل شهرستان "دیواندرە" عنوان شد. طبق گزارشات دریافتی؛ عثمان رضایی عضو انجمن صنفی معلمان کردستان ــ دیواندرە روز چهارشنبە ١٥ ژوئن ٢٠٢٢، توسط نیروهای امنیتی همراە چهار فعال صنفی دیگر با هویت "هیوا قریشی، پرویز احسنی، امید شاە محمدی و کاوە محمدزادە" در مقابل ادارە آموزش و پرورش شهرستان دیواندرە بازداشت شدند.