اخبار

مریوان؛ مجروح شدن یک کولبر کرد با شلیک نیروهای نظامی

08:33 - 22/6/2022

مریوان؛ مجروح شدن یک کولبر کرد با شلیک نیروهای نظامی

هانا: روز سەشنبە ٢١ ژوئن ٢٠٢٢، یک کولبر کرد با هویت "سرور رستگار" ٢٤ سالە فرزند کریم اهل روستای "سردوش" از توابع شهرستان مریوان با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی زخمی شدە است.

طبق گزارشات دریافتی؛ نامبردە در مرز "دۆڵەبی" از توابع مریوان توسط نیروهای هنگ مرزی بدون اخطار قبلی مورد هدف گلولە قرار گرفتە کە در پی آن موجب مجروحیت از ناحیە پا شدە است. لازم بە ذکر است جهت مداوای پزشکی این کولبر کرد را بە بیمارستان "فجر" مریوان منتقل کردە و تاکنون وضعیت جسمانی وی برای سازمان حقوق بشری هانا نامعلوم است.