اخبار

مجروحیت شدید یک کارگر کرد در قم

10:00 - 31/7/2022

مجروحیت شدید یک کارگر کرد در قم

بە گزارش همکاران سازمان حقوق بشری هانا، طی روزهای گذشتە یک کارگر کرد در کارخانە پوشش لولە در منطقە صنعتی «سلفچگان»واقع در «قم» بر اثر ریختن مواد مذاب ٨٠درصد از بدنش دچار سوختگی شد.

هویت این کارگر «کامران صلواتی» اهل سنندج ساکن ساوە، متاهل و پدر یک پسر حدودا پنج سالە عنوان شد.
همکاران هانا وضعیت سلامتی این کارگر کرد را بسیار وخیم گزارش دادە اند و اعلام کردند هم اکنون تحت مداوای پزشکی قرار دارد.