ویدیو

تجمع اعتراضی معلمین در کرمانشاه

11:17 - 23/9/2021

تجمع اعتراضی معلمین در کرمانشاه

معلمان شاغل و بازنشسته خواهان اجرای طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد هیأت علمی برای معلمان شاغل، اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته و تحقق دیگر خواسته‌های خود هستند. ٢٣/٩/٢٠٢١ میلادی

08:18 - 23/9/2021 بروز شده است.