کولبر

نوسود؛ شلیک مستقیم نیروهای‌ هنگ‌مرزی به زخمی شدن یک کولبر دیگر انجامید

08:57 - 22/9/2022

نوسود؛ شلیک مستقیم نیروهای‌ هنگ‌مرزی به زخمی شدن یک کولبر دیگر انجامید

هانا؛ سحرگاه روز پنجشنبه‌ ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲" یک کولبر با هویت "احمد (فامیلی نامشخص)" اهل "ثلاث‌باباجانی" در پی شلیک مستقم نیروهای هنگ‌مرزی در ارتفاعات "نوسود" از ناحیه پا به شدت‌ زخمی شده است.