ویدیو

هانا؛ گزارشی تصویری از نابودی جنگلهای سردشت توسط مافیای جنگل

10:47 - 23/10/2021

هانا؛ گزارشی تصویری از نابودی جنگلهای سردشت توسط مافیای جنگل

نابودی گسترده جنگل‌ها د کردستان این روزها آن‌قدر ملموس است که انسان می‌تواند به خوبی درد نابودی ریه‌های زمین را حس کند و از آن با نام تراژدی مرگ جنگل‌های زاگرس یاد کند.