محیط زیست

بازداشت یک فعال زیست محیطی توسط نیروهای امنیتی در سنندج

09:22 - 18/9/2022

بازداشت یک فعال زیست محیطی توسط نیروهای امنیتی در سنندج

هانا: امروز یکشنبە ١٨ سپتامبر ٢٠٢٢، یک فعال زنان و زیست محیطی کرد با هویت "فرانک رفیعی" توسط نیروهای امنیتی در میدان اقبال سنندج بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

08:39 - 20/9/2022 بروز شده است.