آمار

احراز هویت ٣٥ نفر از بازداشت شدگان شهرستان آبدانان و ایلام

03:10 - 17/12/2022

احراز هویت ٣٥ نفر از بازداشت شدگان شهرستان آبدانان و ایلام

ازابتدای شروع اعتراضات سال ١٤٠١ در ایران جمهوری اسلامی به گونه ای که بتواند ارعاب و وحشت را در میان مردم ایجاد کند، دست به ربودن و بازداشت های خودسرانه در شهرهای مختلف ایران کردەاند.

این بازداشتها در شهرها و شهرستانهای کوردنشین و بلوچستان به گونەای قهرآمیز و غیر انسانی صورت گرفته است، که در بیشتر موارد به علت شدت ضرب و شتم هنگام بازداشت افراد بازداشتی دچار مرگ مغزی و حتی مرگ و صدمات جبران ناپذیر شدەاند.
واکنش خشن نیروهای بسیج و امنیتی جمهوری اسلامی با بازداشتیهای مناطق کورد نشین و بلوچستان به اندازەای غیر انسانی بوده است که جوامع بین المللی نیز از این گونه رفتارهای خشونت آمیز سکوت نکردند و واکنش جدی نشان دادند.
 در این گزارش اسامی تعدادی از افرادی که بصورت خودسرانه در شهر آبدانان و مورموری(ایلام) بازداشت و از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست ذکر میکنیم.

۱_ یزدان عارفی نیا
۲_امین فرضی
۳_محمد فرضی
۴_مهدی شاهمرادی
۶_ کامران سهرابی
۷_ سینا حقیرسحر
۸_ مصدق بیگی
۹_ یوسف مرادی
۱۰_ سونیا شریفی
۱۱_ رامین صیدی
۱۲_ امیرحسین شاهمرادی
۱۳_مهدی خلیلی
۱۴_ احسان منشی زاده
۱۵_ رامین سلمانی 
۱۶_ میلاد انصاری
۱۷_ امیرحسین مرادی
۱۸_ یاسر انصاری
۱۹_ پوریا محمدزاده
۲۰_جاسم شهوندری
۲۱_نورمحمد هدایتیان
۲۲_روح الله یوسف زاده
۲۳_ موسی جوزی
۲۴_عصمت جوزی
۲۵_رحمان نجاتی
۲۶_کریم زارعی
۲۷_محمد بازیار 
۲۸_موسی بازیار
۲۹_احسان مرادیان
۳۰_امیر اراونه
۳۱_محمد اروانه
۳۲_ امیررضا موسوی
۳۳_ امیرحسین موسوی
۳۴_ سامان قاسمی
۳۵_ روح‌الله رحیمی

...

این لیست اسامی افرادیست که از منابع مطلع استعلام شده است  و در حال تکمیل آن هستیم

منابع:
ندای زاگرس
سازمان حقوق بشر هانا
گزارشگر: شورش محی