زندانیان

ربودن سپیده قلیان در محور قم به اراک

11:39 - 16/3/2023

ربودن سپیده قلیان در محور قم به اراک

هانا؛ بامداد امروز پنجشنبه "۱۶ مارس۲۰۲۳"حدود ده ماشین لباس شخصی ماموران امنیتی به اتومبیل حامل سپیده قلیان در جاده قم به اراک در مسیر تهران به دزفول حمله کرده و این فعال مدنی را و ربوده و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.

در این زمینه دو شهروند عادی که از صحنه ربایش سپیده قلیان فیلمبرداری‌کرده بودند بازداشت شدند.

قدرت اول منطقه از شعار سپیده قلیان جلوی زندان پس از آزادیش ترسید و اجازه نداد حتی ۱۲ ساعت آزاد باشد. 

لازم به یادآوری است روز گذشته این زن قهرمان پس از آزادی جلوی زندان با سردادن شعار خامنه‌ای ضحاک می‌کشیمت زیر خاک.