زندانیان

آبدانان؛ بازداشت یک شهروند توسط نیروهای ادارە اطلاعات

06:03 - 23/5/2023

آبدانان؛ بازداشت یک شهروند توسط نیروهای ادارە اطلاعات

بنابر گزارشات دریافتی توسط همکاران سازمان حقوق بشری هانا: شامگاە دوشنبە "٢٢ مە ٢٠٢٣" یک شهروند با هویت "ناصر رضایی" فرزند صادق ۴۳ ساله و اهل "سراب باغ" از توابع آبدانان، توسط نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شد.

بنا بە اطلاع یک منبع مطلع؛  نامبردە هنگام رفتن بە سر کار در ترمینال اهواز توسط نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت و بە ادارە اطلاعات دهلران منتقل شدە است.


تا لحظە انتشار این خبر اطلاعی از علت بازداشت و سرنوشت وی در دست نیست.

06:50 - 24/5/2023 بروز شده است.