زندانیان

حکم شلاق، حبس و خلع لباس برای یک روحانی اهل سنندج

12:32 - 25/5/2023

حکم شلاق، حبس و خلع لباس برای یک روحانی اهل سنندج

بە گزارش دریافتی، عبدالجبار لطفی، امام جماعت مسجد جامع ارشاد شهر سنندج از توسط دادگاه روحانیت به هفت‌ماه ‌و نیم زندان تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و خلع لباس روحانیت محکوم شد.

اتهامات وارده بە این ماموستای آئینی کە بە دلیل حمایت وی از جنبش ژینا و از سوی دادگاە روحانیت همدان صادر شده،  "تبلیغ علیه نظام" و "تشویش اذهان عمومی" عنوان شد.