اخبار

احضار سە فعال کارگری بە پلیس امنیت سنندج

09:36 - 12/9/2023

احضار سە فعال کارگری بە پلیس امنیت سنندج

بە گزارش همکاران سازمان حقوق بشری هانا: امروز سەشنبە "١٢ سپتامبر ٢٠٢٣" سە فعال کارگری با نام های "ریبوار عبداللهی، فردین میرکی و اقبال شبانی" اهل سنندج، بە ادارە پلیس امنیت این شهر احضار شدند.

یک منبع مطلع در گفتگو با هانا افزود؛ پس از احضار و بازجویی این سە فعال کارگری توسط پلیس امنیت سنندج بە آنها هشدار دادە شدا کە حق شرکت در مراسمات نزدیک بە ٢٥ شهریور را ندارند.

09:41 - 12/9/2023 بروز شده است.