اخبار

سنندج؛ محکومیت کیوان زندکریمی بە پنج سال حبس

09:16 - 19/11/2023

سنندج؛ محکومیت کیوان زندکریمی بە پنج سال حبس

هانا: طی روزهای اخیر کیوان زندکریمی اهل سنندج از سوی شعبە اول دادگاە انقلاب این شهر بە اتهام " اجتماع و تبانیعلیە امنیت ملی، تبلیغ علیە نظام و شرکت در تجمعات غیر قانونی" بە پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.

حکم صادرە روز چهارشنبە "٨ نوامبر ٢٠٢٣" بە صورت رسمی بە کیوان زندکریمی ابلاغ شدە است.


لازم بە ذکر است آقای زندکریمی روز یکشنبه "۷ مە ۲۰۲۳" پنج روز پس از آزادی موقت از زندان این شهر، مجددا توسط نیروهای حکومتی بازداشت شد.
کیوان زندکریمی روز چهارشنبه "۲۸ دسامبر۲۰۲۲" توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاە در محل کارش در سنندج بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل، و نهایتا پس از دو ماه بازجویی به زندان مرکزی سنندج منتقل و پس از  ۱۲۵ روز بازداشت، روز سه‌شنبه "۲ مە ۲۰۲۳"‌با قرار وثیقه سنگین ۳ میلیارد تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی سنندج آزاد شده بود.
لازم به یادآوری است که نامبرده طی مدت بازداشت از هرگونه حق وحقوق انسانی خود از جمله دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بود.
 

10:17 - 19/11/2023 بروز شده است.