زندانیان

بازداشت دو شهروند دیگر توسط نیروهای امنیتی در اشنویە

03:18 - 3/7/2024

بازداشت دو شهروند دیگر توسط نیروهای امنیتی در اشنویە

بر اساس گزارشات همکاران سازمان حقوق بشری هانا: امروز چهارشنبە "١٣ تیر ماە ١٤٠٣" دو شهروند دیگر اهل اشنویە، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدند.

همکاران هانا هویت این دو شهروند را "صابر و سلیم ذوالقرنین" اهل روستای "حسن نوران" از توابع اشنویە، عنوان کردند.

بە گفتە یک منبع، بازداشت این دو شهروند بدون ارائە مدارک قضایی و در منازلشان صورت گرفتە است.


لازم بە ذکر است طی دو روز گذشتە تاکنون دستکم پنج شهروند اهل اشنویە بە دلایل نامعلوم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

07:33 - 5/7/2024 بروز شده است.