کولبر

زخمی شدن یک کولبر نوجوان بر اثر شلیک نیروهای نظامی

08:38 - 7/7/2024

زخمی شدن یک کولبر نوجوان بر اثر شلیک نیروهای نظامی

بە گزارش همکاران سازمان حقوق بشری هانا: امروز یکشنبە "١٧ تیر ماە ١٤٠٣" در پی تیراندازی نیروهای نظامی با سلاح ساچمەای بە سوی جمعی از کولبران در مرز نوسود یک کولبر نوجوان با هویت "سینا نادری" ١٨ سالە اهل پاوە، زخمی شد.

کولبر زخمی جهت مداوا پزشکی بە مراکز درمانی منتقل شدە است.

لازم بە ذکر است سینا نادری، پیشتر نیز در شامگاە جمعە "٢٣ دی ماە ١٤٠١" در پی تعقیب و گریز نیروهای نظامی از ارتفاعات مرزی نوسود سقوط کردە و از ناحیە دست و ا دچار شکستگی شدە بود.

همچنین این نوجوان کُرد در جریان جنبش انقلابی #ژینا در مهر ماە ١٤٠١، بازداشت شدە بود.