بیاننامە

اطلاعیه تحریم فعالانه انتخابات گروهی از مجروحان وبازداشتی های قیام زن زندگی آزادی

10:22 - 25/6/2024

اطلاعیه تحریم فعالانه انتخابات  گروهی از مجروحان وبازداشتی های قیام زن زندگی آزادی

رای ما تحریم فعالانه انتخابات و سرنگونی انقلابی حکومت اسلامی ایران است. نمایش انتخابات ریاست جمهوری در ایران به دنبال کشته شدن ابراهیم رئیسی، قاتلِ هزاران زندانی سیاسی و همچنین یکی از سرکوبگران قیام انقلابی زن زندگی آزادی، در روز جمعه ۸ تیر (۲۸ ژوئن) و یک سال زودتر از موعد مقرر قبلی برگزار می‌شود.

آنچه روشن است این واقعیت است که در طول حیات این حکومت سرکوبگر، انتخابات معنی نداشته و ندارد و آنچه اتفاق افتاده انتصابات حکومتی برای دست به دست شدن قدرت و امکان چپاول در میان خودشان است. آنچه مردم در طی این چند دهه تجربه کرده اند، فساد و سرکوب و تبعیض و ستم و فقر و فساد و مصیبت و فلاکت و مرگ و جنایت بوده است و نمایش مضحک انتخابات آنها هم چیزی نبوده جز مهر تایید بر این دستگاه سرکوبگر. از این رو، ما جمعی از مجروحان و بازداشت شدگان قیام "زن، زندگی، آزادی" همراه و همگام با اکثریت مردم و همدوش همه مبارزان در راه آزادی و برابری، این انتخابات و در واقع انتصابات را به صورت فعال تحریم میکنیم. منظورمان از تحریم فعال این است که ما نه تنها در انتخابات این حکومت مشارکت نمیکنیم بلکه فعالانه علیه این سیستم جنایتکار نیز فعالیت میکنیم و خواهان سرنگونی انقلابی حکومت اسلامی در ایران هستیم و در این راه از هر تلاشی فروگذار نخواهیم کرد. اکثریت مردم جان به لب آمده در ایران سال هاست که به هر دو جناح این حاکمیت نه گفته و به ویژه در قیام های دیماه 96 و آبان 98 و علی الخصوص در قیام "زن، زندگی، آزادی" نه بزرگ به کلیت این رژیم گفته اند. ما نیز به عنوان افرادی که در این قیام یا مجروح و یا بازداشت شده ایم همراه با اکثریت مردم به این سیستم جنایتکار نه میگوییم و نه گفتن به انتخابات این رژیم و به صورت فعالانه علیه آن مبارزه جمعی و متحدانه کردن را وظیفه ی خود میدانیم. از نظر ما هرگونه شرکت یا همراهی با این انتخابات مضحک و مهندسی شده، یعنی مهر تایید بر جنایت و همراهی با قاتلین فرزندان مان است. ما علیه این سیستم که در تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی، اتنیکی، فرهنگی، مدهبی-ایدئولوژیک، اقتصادی، جنسی و جنسیتی و زیست محیطی دایما مشغول بازتولید تبعیض و نابرابری به صورت سیستماتیک است متحدانه مبارزه خواهیم کرد و تحریم فعال انتخاباتشان را جزو کمترین وظایف خود میدانیم.
رأى ما فقط سرنگونی ج.ا              زن زندگى آزادی
امضاکنندگان:  
رادا فاتحی -هێرو قدیمی -زانیار تندرو-ارسطو پاسیار -فرزاد مرادی نیا-عدنان حسینی  
-علی مصری- یحیاسرخانی-واحد روزنورد-ایوب عبداللهی-آکو معروفی آذر-کیان درخشان-کیوان صمدی -مهرداد صبوری.

10:59 - 25/6/2024 بروز شده است.