زنان

قتل یک شهروند زن توسط همسر خود در پیرانشهر

01:48 - 17/6/2024

قتل یک شهروند زن توسط همسر خود در پیرانشهر

بر اساس گزارشات رسیدە بە سازمان حقوق بشری هانا: روز سەشنبە "٢٣خرداد ماە ۱۴۰۳" یک شهروند زن با هویت "لیلا‌ پایمرد" فرزند رحمان و مریم، متاهل، مادر دو فرزند و اهل پیرانشهر ، به علت اختلافات خانوادگی ‌توسط همسرش به آتش کشیده شد.

طبق گزارشات دریافتی؛ این شهروند زن به علت شدت جراحات واردە ناشی از سوختگی روز یکشنبە "٢٧ خرداد ماە ١٤٠٣" در بیمارستان خمینی شهر ارومیه جان خود را از دست داد.

 

لازم بە ذکر است؛ زن کشی به علت روابط نابرابر قدرت بین مرد و زن و سلطه نظام مردسالاری اتفاق می افتد. در جامعه ای که فرهنگ مردسالاری برآن حاکم است، مردان از قدرت بیشتری برخوردار هستند و بر زنان تسلط دارند. در چنین جامعه ای زنان تحقیر می شوند و واجد ارزش  و اهمیت و حقوق کمتری هستند و مجبور به تسلیم و اطاعت از مردان و خواسته های مردانه هستند. علاوه براین، در این فرهنگ الزامات و باید و نبایدهای متعددی برای زنان ایجاد شده که تخلف از این الزامات (که به اسم هنجار شناخته می شوند)، ممکن است خشونت علیه زن را رقم بزند و به قیمت جان زن تمام شود. که نمونه آن قتل های ناموسی است که اخیراً اخبار آن در عرصه عمومی منتشر می شود. عامل دیگری که به خشونت و قتل زنان منجر می شود، فقدان حمایت قانونی از زنان است. هنوز قانونی برای کاهش خشونت علیه زنان تصویب نشده است و قوانین موجود برای حفاظت از جان زنان بازدارندگی لازم را ایجاد نمی کند.

04:45 - 17/6/2024 بروز شده است.