ویدیو

مستند زنان کولبر

08:32 - 2/5/2022

مستند زنان کولبر

زنان کولبر فیلمی داکیومنتاری است از کولبران زن در کردستان ایران . این فیلم در ماه فوریە ٢٠٢١ برای سازمان حقوق بشری هانا ارسال شدە است و پس از اتمام کار فنی منتشر شد.

فیلمبردار: زریا وفادار

صدا: سهیلا بابک

مونتاژ: سوران خدیری‌پور

ترجمه: لقمان بیستونی

سپانسر: سازمان حقوق بشری هانا

08:51 - 2/5/2022 بروز شده است.