اخبار

هتاو اکرمی، از اعضای خانوادە جانباختگان جنبش انقلابی ژینا با تودیع وثیقە آزاد شد

12:29 - 25/6/2024

هتاو اکرمی، از اعضای خانوادە جانباختگان جنبش انقلابی ژینا با تودیع وثیقە آزاد شد

بە گزارش همکاران هانا: روز دوشنبە "٤ تیر ماە ١٤٠٣" هتاو اکرمی، اهل تکاب و ساکن بوکان از اعضای خانوادە جانباختگان جنبش انقلابی #ژینا با تودیع وثیقە ٦ میلیارد تومانی آزاد شد.

هتاو اکرمی روز جمعە "١١ خرداد ماە ١٤٠٣" همراە با خشونت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
خانم اکرمی در خارج از کشور سکونت دارد و پس از بازگشت بە ایران بە دلیل انتشار پست های انتقادی در صفحە اینستاگرامش و ‌دادخواهی خون پسر عمویش توسط نیروهای امنیتی در منزل خانوادگیش همراه با خشونت بازداشت شدە بود.

 

هتاو اکرمی دختر عموی مهران اکرمی، از جانباختگان جنبش انقلابی #ژینا است کە در آبان ماە ١٤٠١، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سقز بازداشت و سپس در تاریخ "٢٣ اسفند ماە ١٤٠٢" زیر شکنجە نیروهای اطلاعات جان خود را از دست داد.

مهران اکرمی ٣٣ سالە، اهل تکاب ورزشکار در رشتە تکواندو و دارای چند مقام قهرمانی کشوری بود.