اخبار

کشتە و زخمی شدن چندین کاسبکار کورد در پی حملە نیروهای سپاە پاسداران

01:11 - 9/7/2024

کشتە و زخمی شدن چندین کاسبکار کورد در پی حملە نیروهای سپاە پاسداران

بە گزارش همکاران سازمان حقوق بشری هانا: بامداد امروز سەشنبە "١٩ تیر ماە ١٤٠٣" در پی حملە نیروهای سپاە پاسداران با سلاح جنگی آر پی جی بە محل کاسبکاران در روستای "تاژاندرە" از توابع اشنویە، چندین کاسبکار کشتە و زخمی شدند.

طبق گزارشات دریافتی؛ ساعت دو بامداد نیروهای سپاە پاسداران جهت بازداشت عدەای از کاسبکاران بە محل اقامت آن ها یورش بردە و پس از آنکە موفق بە بازداشت کاسبکاران نمی شوند نیروهای سپاە با استفادە از سلاح آرپی جی اقامتگاە این کاسبکاران را مورد هدف قرار می دهند و در نتیجە موجب کشتە شدن یک کاسبکار با هویت "رامین خالدی" معروف بە رامین شکاک فرزند غزالدین اهل سلماس شدەاند.


بە گفتە یک منبع، در این درگیری چندین کاسبکار زخمی شدند و هویت یکی از آن ها "سردار عمرزادە" احراز شدە است.

همچنین این منبع افزود، نیروهای سپاە پاسداران اسب های این کاسبکاران را مورد هدف تیراندازی قرار دادە و در نتیجە چندین راس اسب کشتە و زخمی شدند.

01:10 - 10/7/2024 بروز شده است.