کودکان

۲۰ نوامبر ، روز جهان کودک

09:11 - 20/11/2023

۲۰ نوامبر ، روز جهان کودک

سازمان حقوق بشری هانا این روز را ارج می نهد  

در تقويم میلادی ٢٠، نوامبر از سوی سازمان ملل متحد بە عنوان روز جهانی کودک نامگذاری شده‌ است گر چە در بعضی از کشورها اول  ژوئن بە عنوان روز کودک نامگذاری شدە است. 
در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹، سازمان ملل متحد بیانیه حقوق کودک را تصویب کرد. همچنین در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ سازمان ملل متحد پیمان‌نامه حقوق کودک را به تصویب رساند
در بخشی بیان نامە سازمان ملل آمدە است: روز جهانی کودکان فرصتی است برای آگاهی‌ بخشی در بارە سوءاستفاده، استثمار، زندگی در خیابان‌ها، تبعیض در مذهب، اقلیت یا معلولیت، استفاده نظامی از کودکان، کشتار، ضرب و شتم کودکان، آدم‌ربایی کودکان، حمله به مدارس، بیمارستان‌ها و اجازه ندادن دسترسی انسان دوستانه به کودکان و کودکان کار.
سازمان جهانی کار 
افراد زیر ۱۸ سال را کودک می‌داند و از نظر آماری همه انواع اشتغال کودکان در سن پایین‌تر از ۱۸ سال را در آمار محاسبه میکند.
بر ساس آمارهای بین المللی، در حال حاضر، حدود ۱۵۳ میلیون کودک بین ۵ تا ۱۴ سال وجود دارند که مجبور به کار کودکان هستند در مقدمهٔ کنوانسیون حقوق کودک آمده‌ است: «کودک باید در فضایی سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، ۱۵ درصد جمعیت کودکان ایران "کودکان کار" هستند و این آمار به دلیل "فقر خانوارها" افزایش یافته است. گفته شده حدود ده درصد از این کودکان امکان تحصیل ندارند. 
  طبق آمار رسمی ۲ میلیون و طبق آمارهای غیررسمی ۷ میلیون کودک کار در ایران وجود دارد. در برخی از استان‌های ایران میانگین سنی کودکان زباله‌گرد تنها ۱۲ سال است
سازمان حقوق بشری هانا در نوامبر ٢٠٢٢، گزارش مستندی از کودکان کار در کردستان را تهیە و منتشر کردە است کە گوشەای از کار کودکان را نشان میدهد.
در جریان اعتراضات گسترده ضد حکومتی در ایران در سال ١٤٠١-١٤٠٢، تعداد زیادی از کودکان بازداشت و تعدادی هم کشتە شدند. بر اساس گزارش مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا، در جریان این اعتراضات تنها در کردستان بیش از ۴۰۰ کودک بازداشت شدند کە اسامی ٢١٠ نفر از کودکان بازداشت شدە برای این سازمان احراز شدە است. بر اساس این آمار در کردستان ۲۹ کودک هم با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات اخیر کشتە شدند. 
شرایط دشوار اقتصادی در ایران و بویژە در مناطق کردنشین، باعث شدە کە تعداد زیادی از کودکان بە کار طاقت فرسا و غیر انسانی کولبری نیز روی بیاورند بطوریکە در دو هفتە گذشتە دستکم شش کودک در مسیر کار کولبری بوسیلە نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هدف شلیک مستقیم قرار گرفتند و جان باختند. 
سازمان حقوق بشری هانا، مصمم است ضمن تلاش برای اگاهی بخشی در جامعە در مورد شناخت از حقوق پایەای و انسانی کودکان، موارد نقض حقوق کودکان را هم بە اطلاع افکار عمومی و نهادهای بین المللی برساند.
 
سازمان حقوق بشری هانا
٢٠ نوامبر ٢٠٢٣

12:59 - 21/11/2023 بروز شده است.