انفجار مین موجب کشتە و زخمی شدن سە شهروند شد
انفجار مین موجب کشتە و زخمی شدن سە شهروند شد
ترکیه‌/ جانباختن یک کارگر اهل ارومیه بر اثر سقوط از ارتفاع
ترکیه‌/ جانباختن یک کارگر اهل ارومیه بر اثر سقوط از ارتفاع
جان باختن کارگر کارخانه سیمان ارومیه بر اثر سقوط از ارتفاع
جان باختن کارگر کارخانه سیمان ارومیه بر اثر سقوط از ارتفاع
مریوان/ اخراج تحسین مصطفی فعال صنفی معلمان از آموزش و پرورش
مریوان/ اخراج تحسین مصطفی فعال صنفی معلمان از آموزش و پرورش
بازداشت یک شهروند کرد در قوچان بە دلیل انتشار استورری در مورد مرگ ابراهیم رئیسی
بازداشت یک شهروند کرد در قوچان بە دلیل انتشار استورری در مورد مرگ ابراهیم رئیسی
بازداشت یک شهروند دیگر اهل پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی
بازداشت یک شهروند دیگر اهل پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی
بازداشت و انتقال شهرام کاظمیان، بە زندان ارومیە
بازداشت و انتقال شهرام کاظمیان، بە زندان ارومیە
کرج/ ماشاللە کرمی، بە ٦ سال حبس محکوم شد
کرج/ ماشاللە کرمی، بە ٦ سال حبس محکوم شد
سقز/ وخامت جسمانی یک زندانی سیاسی و عدم موافقت با مرخصی
سقز/ وخامت جسمانی یک زندانی سیاسی و عدم موافقت با مرخصی
پیرانشهر/ بازداشت دو شهروند توسط نیروهای امنیتی
پیرانشهر/ بازداشت دو شهروند توسط نیروهای امنیتی
آزادی سید بهاالدین حسینی، اهل دیواندرە با قرار وثیقە
آزادی سید بهاالدین حسینی، اهل دیواندرە با قرار وثیقە
اشنویە/ بازداشت پنج فعال رسانەای توسط نیروهای امنیتی
اشنویە/ بازداشت پنج فعال رسانەای توسط نیروهای امنیتی