چهار فعال صنفی معلمان اهل مریوان بە حبس محکوم شدند
چهار فعال صنفی معلمان اهل مریوان بە حبس محکوم شدند
کشتە و زخمی شدن چندین کاسبکار کورد در پی حملە نیروهای سپاە پاسداران
کشتە و زخمی شدن چندین کاسبکار کورد در پی حملە نیروهای سپاە پاسداران
ثلاث‌باباجانی/ مرگ یک کارگر بر اثر سقوط از ارتفاع
ثلاث‌باباجانی/ مرگ یک کارگر بر اثر سقوط از ارتفاع
خرم آباد/ اقدام بە خودکشی یک سرباز کُرد موجب مرگ وی شد
خرم آباد/ اقدام بە خودکشی یک سرباز کُرد موجب مرگ وی شد
اقدام بە خودکشی عیسی ابراهیم زادە، زندانی سیاسی کُرد
اقدام بە خودکشی عیسی ابراهیم زادە، زندانی سیاسی کُرد
دهگلان/ بازداشت یک شهروند کُرد پس از احضار بە ادارە اطلاعات
دهگلان/ بازداشت یک شهروند کُرد پس از احضار بە ادارە اطلاعات
شهرام کاظمیان زندانی سیاسی کُرد از زندان مرکزی ارومیە آزاد شد
شهرام کاظمیان زندانی سیاسی کُرد از زندان مرکزی ارومیە آزاد شد
بازداشت مجدد اسعد کاکە، از بازداشت شدگان جنبش انقلابی ژینا در تکاب
بازداشت مجدد اسعد کاکە، از بازداشت شدگان جنبش انقلابی ژینا در تکاب
بازداشت یک شهروند کُرد اهل کامیاران توسط نیروهای امنیتی
بازداشت یک شهروند کُرد اهل کامیاران توسط نیروهای امنیتی
تهران/ آزادی حمید فرهادی، با قرار وثیقە از زندان
تهران/ آزادی حمید فرهادی، با قرار وثیقە از زندان
سنندج/ بازداشت یک فعال مدنی توسط نیروهای امنیتی
سنندج/ بازداشت یک فعال مدنی توسط نیروهای امنیتی
بازداشت و انتقال دو شهروند کُرد جهت اجرای حکم حبس بە زندان نقدە
بازداشت و انتقال دو شهروند کُرد جهت اجرای حکم حبس بە زندان نقدە