وانیار رحمانی، کوچکترین قربانی موشکباران روز گذشته سپاه پاسداران،
وانیار رحمانی، کوچکترین قربانی موشکباران روز گذشته سپاه پاسداران،
در جریان حملە سپاە پاسداران با پهباد و موشک بە احزاب کرد ایران دستکم ٦٧ نفر کشتە و زخمی شدند
در جریان حملە سپاە پاسداران با پهباد و موشک بە احزاب کرد ایران دستکم ٦٧ نفر کشتە و زخمی شدند
دیواندرە: آزادی ریباز قربانی با وثیقە
دیواندرە: آزادی ریباز قربانی با وثیقە
ارومیه: انتقال خواننده کرد به زندان 
ارومیه: انتقال خواننده کرد به زندان 
یک زن باردار در جریان بمباران پهبادی و موشکی سپاە پاسداران در اقلیم کردستان جانباخت
یک زن باردار در جریان بمباران پهبادی و موشکی سپاە پاسداران در اقلیم کردستان جانباخت
زخمی شدن خبرنگار تلویزیون کردستان ۲۴
زخمی شدن خبرنگار تلویزیون کردستان ۲۴
حملە پهبادی و موشکی بە محل اسقرار احزاب کورد اپوزسیون ایران در اقلیم کردستان
حملە پهبادی و موشکی بە محل اسقرار احزاب کورد اپوزسیون ایران در اقلیم کردستان
جانباختن یکی دیگر از اعضای حزب دمکرات کردستان ایران
جانباختن یکی دیگر از اعضای حزب دمکرات کردستان ایران
پیرانشهر: یک شهروند زخمی جان باخت
پیرانشهر: یک شهروند زخمی جان باخت
سپاه پاسداران برای پنجمین روز متوالی روستاها و مناطق کوهستانی در سیدکان از توابع اقیلم کردستان را مورد حملات پهپادی و توپخانه‌ای قرار داد.
سپاه پاسداران برای پنجمین روز متوالی روستاها و مناطق کوهستانی در سیدکان از توابع اقیلم کردستان را مورد حملات پهپادی و توپخانه‌ای قرار داد.
اصفهان: اتیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی بە زخمی شدن یک نوجوان انجامید
اصفهان: اتیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی بە زخمی شدن یک نوجوان انجامید
توپباران کردن ارتفاعات اقلیم کردستان توسط سپاە پاسداران
توپباران کردن ارتفاعات اقلیم کردستان توسط سپاە پاسداران