پرونده سازی و احضار مجدد هیمن خواستان از بازداشت شدگان جنبش انقلابی ژینا
پرونده سازی و احضار مجدد هیمن خواستان از بازداشت شدگان جنبش انقلابی ژینا
زخمی شدن یک شهروند کُرد اهل اشنویە بر اثر شلیک نیروهای نظامی
زخمی شدن یک شهروند کُرد اهل اشنویە بر اثر شلیک نیروهای نظامی
علیرضا جلیلیان، پناهجوی کُرد در معرض خطر دیپورت از ترکیە قرار دارد
 علیرضا جلیلیان، پناهجوی کُرد در معرض خطر دیپورت از ترکیە قرار دارد
مریوان/ زخمی شدن یک کاسبکار کُرد بر اثر شلیک نیروهای نظامی
مریوان/ زخمی شدن یک کاسبکار کُرد بر اثر شلیک نیروهای نظامی
بازداشت دو برادر پیرو آئین یارسان توسط نیروهای امنیتی در کرمانشاە
بازداشت دو برادر پیرو آئین یارسان توسط نیروهای امنیتی در کرمانشاە
آزادی سوسن حسن زادە، فعال مدنی و مدرس زبان کُردی با قرار وثیقە از زندان
آزادی سوسن حسن زادە، فعال مدنی و مدرس زبان کُردی با قرار وثیقە از زندان
بازداشت و انتقال یک شهروند کُرد جهت اجرای حکم حبس خود بە زندان مرکزی نقدە
بازداشت و انتقال یک شهروند کُرد جهت اجرای حکم حبس خود بە زندان مرکزی نقدە
بازداشت یک شهروند اهل دیواندرە توسط نیروهای امنیتی
بازداشت یک شهروند اهل دیواندرە توسط نیروهای امنیتی
مریوان/ عدم موافقت دادگاە برای آزادی شعیب فلاحی با قرار وثیقە
مریوان/ عدم موافقت دادگاە برای آزادی شعیب فلاحی با قرار وثیقە
تهران/ مصطفی‌ رباطی معلم بازنشسته اهل شیروان بازداشت شد.
تهران/ مصطفی‌ رباطی معلم بازنشسته اهل شیروان بازداشت شد.
بازداشت یک شهروند کرد توسط نیروهای امنیتی در ارومیە
بازداشت یک شهروند کرد توسط نیروهای امنیتی در ارومیە
آزادی حمیدرضا آروانە، با تودیع وثیقە از زندان
آزادی حمیدرضا آروانە، با تودیع وثیقە از زندان