درباره ما

سازمان حقوق بشری هانا، سازمانی مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی و حقوق بشری است کە با هدف حمایت و دفاع از حقوق شهروندان کرد در کردستان ایران و با اعتقاد بە بیانیەی جهانی حقوق بشر در ماە دسامبر ٢٠١٩ تاسیس و در مارس ٢٠٢٢  در ژنو ثبت شد. . 
(هانا) یک کلمە کردی است بە معنای بە یاری و کمک شتافتن. هانا بە شیوەی حرفەای و کارشناسی پیگیر وضعیت حقوق بشر در کردستان ایران است و موارد نقض حقوق بشر در این مناطق را رصد کردە و اخبار مربوطە را از طریق سایتهای خود و همچنین با استفادە از سوشیال میدیا بە زبانهای کوردی، فارسی و انگلیسی بە اطلاع افکار عمومی، رسانه‌ها و همچنین نهادها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری می رساند

.
سازمان حقوق بشری هانا تلاش میکند کە شهروندان کردستان را با اصول و ارزش هاى حقوق بشری بر پایە مفاد اعلامیە جهانی حقوق بشر آشنا کند.


سازمان حقوق بشری هانا مخالف مجازات اعدام است و برای لغو حکم اعدام تلاش میکند. 
هانا مخالف هرگونە تبعیض اعم از جنسیتی، نژادی، اتنیکی و دینی است. .


منابع خبری و همکاران سازمان حقوق بشری هانا، شهروندان عادی و اکثرا فعالین مدنی در کردستان ایران هستند. این سازمان خود را دوست و همکار همە سازمانها و نهادهایی میداند کە در کردستان و ایران موارد نقض حقوق بشر را گزارش میدهند و در این بارە اطلاع رسانی میکنند.

. 

سازمان حقوق بشری هانا

هیئت مدیر هانا:
 
حمید بهرامی، مشاور حقوق بشر، مسئول سازمان
 hammidb@yahoo.com

فریده فرامرزی، فعال حقوق بشر 

دکتر هادی رسول زاده، سخنگوی بخش  فارسی و کردی هانا.

Hadi.rasoulzadeharya@gmail.com 
موبایل; 322221 7366 +44

هیرو مهتدی، سخنگوی انگلیسی هانا. 
Hmohtadi@gmail.com،
 موبایل: +1416 357 6645

F Z و A R دو عضو دیگر هیئت مدیره که در داخل کشور و در کردستان زندگی می کنند  جهت حفظ امنیت آنها  اسامیشان را منتشر نمی کنیم.