زندانیان

بازداشت یک شهروند با ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی در سقز

01:42 - 23/9/2022

بازداشت یک شهروند با ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی در سقز

هانا: امروز جمعە "٢٣ سپتامبر ٢٠٢٢" یک شهروند با هویت "آرام بدیعی" اهل سقز، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود با ضرب و شتم بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.