زندانیان

تهران: بازداشت یک زوج توسط نیروهای امنیتی

04:51 - 23/9/2022

تهران: بازداشت یک زوج توسط نیروهای امنیتی

هانا: صبح روز جمعه "۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲" دو شهروند با هویت 'هانیه دائمی" و همسرش "حسین فاتحی" توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌‌‌اند.

لازم بە ذکر است هانیە دائمی خواهر زندانی سیاسی سابق و فعال مدنی آتنا دائمی است.
 

04:53 - 23/9/2022 بروز شده است.