زندانیان

خوی: بازداشت دو برادر توسط نیروهای امنیتی

04:16 - 23/9/2022

خوی: بازداشت دو برادر توسط نیروهای امنیتی

هانا: شامگاه پنجشنبه "۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲" نیروهای امنیتی به منزل خانواده شهرام سعدوی فعال سیاسی و مدنی ساکن انگلیس، یورش برده و اقدام به بازداشت دو تن از برادرانش با نام‌های "مراد سعدوی" ۲۲ ساله و "شهریار سعدوی" ۲۶ ساله، فرزند جبرئیل و آهل روستای "تاریمیش" از توابع منطقه قطور"کوتل" خوی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.


نیروهای امنیتی بدون هرگونه ارائه حکم قضایی این دو شهروند را بخاطر فعالعیت‌های برادرشان بازداشت کرده‌اند.

تا لحظه انتشار این خبر از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.