اخبار

قوچان: جانباختن یک شهرونددیگر بر اثر شلیک گلولە نیروهای حکومتی

01:12 - 23/9/2022

قوچان: جانباختن یک شهرونددیگر بر اثر شلیک گلولە نیروهای حکومتی

بنابە گزارش‌های‌ رسیده به سازمان حقوق بشری هانا، شامگاه روز پنجشنبه "۲۲سپتامبر ۲۰۲۲" یک شهروند دیگر با هویت "مهدی ببرنژاد " اهل قوچان بر اثر شلیک گلوله‌ نیروهای حکومتی جانباخت.