زندانیان

نقده: بازداشت ٩ شهروند معترض توسط نیروهای امنیتی

02:00 - 23/9/2022

نقده: بازداشت ٩ شهروند معترض توسط نیروهای امنیتی

هانا: ٩ شهروند با نام‌های "سهراب سهرابی، کیان عبدالله‌پور، هیمن قاسمی، عبدالله خوشکام، علی حنیفی، صمد حسینی، هادی دیرمینا، رامین (فامیلی نامشخص) و زانیار (فامیلی نامشخص)" در جریان تجمعات اعتراضی به قتل ژینا امینی در شهر نقده بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.