زندانیان

پاوه؛ بازداشت ۷ شهروند معترضن توسط نیروهای امنیتی

02:03 - 23/9/2022

پاوه؛ بازداشت ۷ شهروند معترضن توسط نیروهای امنیتی

هانا؛ بامداد روز پنجشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲" دستکم ۷ شهروند با نام‌های "انس ولدبیگی ١٧ ساله، جواد مولودی ٢٤ ساله، کامران کریمی ٣٥ ساله، پیمان کریمی ٢٧ ساله، لقمان کیانی ٤٠ ساله و ریبوار فاتحی اهل روستای "نوریاو" و هژار شریفی اهل روستای "نجار" در ارتباط با تجمعات اعتراضی به قتل حکومتی ژینا امینی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.