اخبار

کشتە شدن یک ورزشکار بر اثر شلیک نیروهای امنیتی

11:54 - 22/9/2022

کشتە شدن یک ورزشکار بر اثر شلیک نیروهای امنیتی

بنابە گزارش‌های‌ رسیده به سازمان حقوق بشری هانا، شامگاه روز پنجشنبه "۲۲سپتامبر ۲۰۲۲" یک شهروند با هویت "علی-مظفری" والیبالیست تیم سایپا در #قوچان بر اثر شلیک گلوله‌ نیروهای امنیتی کشته شد.