کولبر

سردشت؛ جانباختن یک کولبر بر اثرشلیک نیروهای نظامی

07:31 - 11/11/2022

سردشت؛ جانباختن یک کولبر بر اثرشلیک  نیروهای نظامی

بنا بە گزارشات دریافتی از یک منبع مطلع بە سازمان حقوق بشری هانا: امروز جمعە "١١ نوامبر ٢٠٢٢" یک شهروند با هویت "هیمن حمزە" ٣٠ سالە فرزند احمد، متاهل پدر دو فرزند و اهل "بیوران سفلی" از توابع سردشت بر اثر شلیک نیروهای نظامی جان خود را از دست داد.

بە گفتە این منبع؛ نیروهای نظامی جهت بازداشت و ضبط اجناس کاسبکاران بە این روستا هجوم بردە و موجب درگیری شدید بین نیروهای نظامی و مردم شد کە موجب جان باختن هیمن حمزە و زخمی شدن خواهر و برادر وی نیز شد.

همچنین این منبع افزود کە پیکر این شهروند را در روستای بیوران سفلی بە خاک سپردە میشود.

11:44 - 11/11/2022 بروز شده است.