اعدام

کرج؛ اجرای حکم اعدام یک شهروند در زندان مرکزی کرج

12:11 - 25/1/2023

کرج؛ اجرای حکم اعدام یک شهروند در زندان مرکزی کرج

هانا: روز دوشنبه "۲۳ ژانویه۲۰۲۳" حکم اعدام یک زندانی با هويت "سامان نبی گروسی" ٣٠ سالە اهل کنگاور و ساکن کرج، در زندان مرکزی کرج به اجرا در آمد.

طبق گزارشات دریافتی؛ نامبرده دو سال پیش به اتهام "مواد مخدر" بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده بود.