اخبار

گزارشی از شلیک ماموران در مراسم چهارشنبه سوری سنندج

11:52 - 16/3/2023

گزارشی از شلیک ماموران در مراسم چهارشنبه سوری سنندج

هانا: غروب روز سه شنبه جوانان پیرمحمد سنندج بە مناسبت روز چهارشنبە سوری و همچینین در ادامە اقدام های اعتراضی در شش ماه گذشته اقدام به روشن کردن اتش، بستن خیابان در ورودی بلوار ۲٨دی  کوچه دماوند نمودند.

شرکت کنندگان چهارشنبه سوری ضمن ابراز شادی و رقص کردی به شعار علیه حکومت ضدبشری جمهوری اسلامی پرداختند.
 درهمین اثنا نیروهای سپاه ولباس شخصی در اقدامی ضد انسانی بلافاصله شروع به تیراندازی با ساچمه وتیر جنگی وگاز اشک آور می کنند.

 متاسفانه در این اقدام دوازده نفر از اهالی محل زخمی وتعدادی روانه بیمارستان میشوند، کە بر اساس این گزارش صابر وزیری از ناحیه دست توسط دژخیمان مورد اصابت گلوله قرار می گیرد ،سه نفر در کوچه لواشی هم مورد قرار گرفته اند ،یک نفر دیگر به بیضه هایش شلیک میشود وهم اکنون در بخش ای سی یو بیمارستان بستری وحالش وخیم گزارش شدە و احتمال مرگ ایشان وجود دارد، نیروهای امنیتی در بیمارستان حضور دارند و به خانواده نامبرده فشار اورده اند از هرگونه اطلاع رسانی امتناع نمایند .