زندانیان

تاید حکم قصاص محمد قبادلو توسط دیوان عالی جمهوری اسلامی

06:44 - 24/5/2023

تاید حکم قصاص محمد قبادلو توسط دیوان عالی جمهوری اسلامی

هانا: وکیل محمد قبادلو از رد اعاده دادرسی برای پرونده اعدام موکلش توسط دیوان عالی کشور خبر داد.

وی همچنین عنوان کرد، هم اکنون  جهت گذشت خانواده مامور کشته شده در تلاش هستیم.

محمد قبادلو ۲۳ سالە در جریان اعتراضات سراسری جنبش ژینا، متهم به قتل یک مأمور پلیس و مجروح کردن پنج مأمور دیگر به علت زیر گرفتن ماموران یگان ویژه شده‌ است.

احکام عنوان شدە در مراحل دادرسی کاملا نا عادلانە و در غیاب دسترسی وکیل و عدم وجود مدارک و مستندات لازم صادر شدە است.