اخبار

مهاباد؛ مرگ یک کارگر بر اثر حادثە کار

11:14 - 18/9/2023

مهاباد؛ مرگ یک کارگر بر اثر حادثە کار

بر اساس گزارشات دریافتی بە سازمان حقوق بشری هانا: غروب روز یکشنبه "۱۷ سپتامبر۲۰۲۳ " یک کارگر به هویت "سید اسعد راضی" متأهل، پدر چهار فرزند و اهل مهاباد، بر اثر حادثە کار جان باخت.

بە گفتە یک منبع؛ نامبردە بر اثر سقوط در دستگاه پالپر کاغذ در حین انجام کار در یکی از کارگاه‌های کاغذسازی در شهرک صنعتی مهاباد جان خود را از دست داد.

11:00 - 19/9/2023 بروز شده است.